Started 1 year ago

Sweden Zoos now become miserable places for animals

User Image Soch Sayani

21 Supporters

79 More Supporters Needed To Complete 100.
21%

Social ostracism
 Låt oss starta kampanjen för att ostracize och inte besöka några djurparker från och med nu tills alla djurparker ger försäkran och lovar att de inte kommer att döda något djur om det här kommer vi kommer att befria dem i djungeln nu framåt datum vi alla svenska människor kommer inte att besöka någon djurpark från vårt land vi alla kommer att underteckna denna framställan på http://www.socialostracism.com "Låt oss ostracera alla djurparker från Sverige för att stoppa oskyldiga dödsdödande processer"Social Ostracism
Let's start campaign to ostracize and not to visit any zoo from now till all zoo management give assurance and promise they will not kill any animal if this situation comes we will free them in jungle now onwardes date we all Swedish people will not visit any zoo from our country we all will sign this petition on http://www.socialostracism.com "Lets ostracize all zoo from the Sweden to stop innocent animal killing process"

Soch Sayani started this petition with only 0 Supporter.
Now recieving support and feedback from peoples.
You can also start a petition.

Petition Updates

No Updates Posted Yet.

0 Comments

Top